Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď starosty

                                                                                               

Ahoj Pepo,
Na začátku své odpovědi na Tvůj otevřený dopis Ti posílám plno srdečných pozdravů. Původně jsem nechtěl reagovat na Tvůj dopis, ale vzhledem k tomu, že máš spoustu připomínek, které se týkají převážně práce Rady města Letovice a Zastupitelstva města Letovice, je mou povinností na Tvůj otevřený dopis odpovědět.
Na všechny připomínky, se kterými se na mě obracíš (bioplynová stanice, poničené domy a ploty v Třebětíně, schody k řece Svitavě…), jsi měl možnost se ptát na veřejném zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 15.3.2012, na kterém jsi byl přítomen, ale neptal ses. Snad Tě tedy uspokojí mé následující odpovědi na věci, které trápí nejen Tebe.
Píšeš o zisku z prodeje pozemků, za který mělo údajně dojít k „zaprodání“ Třebětína. K tomu bych chtěl říct, že o výstavbu bioplynové stanice žádá Ledeko a.s. na svých pozemcích uvnitř zemědělského areálu, který se na stejném místě nacházel už v minulém století. Škoda jen, že všichni, kdo podepsali petici proti stavbě bioplynové stanice, nevyužili možnosti seznámit se s provozem bioplynové stanice ve Velkých Opatovicích, jak to učinili někteří zastupitelé. Také jste nevyužili možnosti předem se seznámit s podklady k územnímu řízení. Zjistili byste, že zamýšlená stavba bioplynové stanice Ledeko a.s. je úplně jiného typu, než jaký uvádíte ve svých vyjádřeních. Ještě jednou zdůrazňuji, že investorem stavby je Ledeko a.s. a každý občan měl možnost se vyjádřit ke stavbě v územním řízení. Někteří této možnosti využili a proti stavbě se odvolali, na to má každý občan právo. Město bylo účastníkem územního řízení a po zjištění všech dostupných informací, zejména pak po vyjádření Odboru ŽP Jihomoravského krajského úřadu, Rada města Letovice a Zastupitelstvo města Letovice se stavbou souhlasily. K případnému stavebnímu řízení si město dalo podmínku, aby veškerá doprava byla vedena tzv. „severní  cestou“. Tato podmínka byla rovněž projednána a odsouhlasena radou města Letovice a rozhodnutí bylo zasláno organizátorům petice. Za svou osobu jakožto občana Třebětína a starosty města jsem od samého počátku prohlašoval, že pokud bude v souvislosti se stavbou bioplynové stanice zvýšena intenzita dopravy, budu proti této stavbě. Dále si osobně ověřím, zda v okolí bioplynových stanic stejného typu není puch, a totéž očekávám i od členů petičního výboru. Můžeš se spolehnout, že územní rozhodnutí nevydalo Město Letovice, ale Městský úřad Letovice. To je velký rozdíl, starosta města zastupuje samosprávu, ale státní správu řídí tajemník města a provádějí ji jednotliví úředníci, v tomto případě Odbor výstavby a ŽP Letovice v čele s jeho vedoucím. Podle mých informací bylo územní řízení řádně vydáno dne 6.2.2012, a v něm stavební úřad respektuje Váš požadavek na nutnost dořešení dopravního napojení na tzv. „severní cestu“. Trasa by měla být dořešena ještě před vydáním stavebního povolení. O oprávněnosti Vašich připomínek ke stavbě bioplynové stanice rozhodne nadřízený orgán, tedy Jihomoravský krajský úřad Brno.
Další Tvoje připomínka se týká poškozených domů a plotů kolem silnice v Třebětíně. Uvádím „silnice“, neboť jde o silnici, která je ve vlastnictví JmKÚ. Silnice končí sjezdem k Tvému průmyslovému areálu a k Ledeku a.s. vede už pouze místní komunikace. Přes Třebětín tedy vede veřejná silnice, kterou užíváte vy všichni, nelze tedy omezit jen někoho, jak požadujete. Jednání, které jsem na toto téma inicioval s DI PČR Blansko, nám v tomto směru dalo za pravdu. Ze strany odvolání k JmKÚ. Nyní užívají silnici po právu jako každý jiný občan. Technický stav vozového parku Ledeko a.s. podléhá kontrole Policie ČR.
K vytékání močůvky a výplachů trubek z výroby mléka do místního potoka: je třeba okamžitě volat hasiče (je to povinnost každého občana). Hasiči odeberou vzorky, zjistí se původce a zjedná se náprava. Na OV ŽP Letovice se zprávy o znečištění potoka nedostanou buď vůbec, nebo až v době, kdy znečištění už nejde zjistit. Rybám to doposud nevadilo, jiný poznatek nemáme.
Město Letovice a jeho okolí bylo a je v zemědělské oblasti, občané byli a jsou tzv. kovozemědělci. Nikdo nechce dobu minulou vracet zpět. Proto třeba ty plechové věže, které postavilo Ledeko v areálu velkokapacitního kravína a které znamenají pokrok v tom, že obyvatelé Třebětína už zdaleka v takové míře necítí puch z krmných siláží, jak tomu bylo před lety. Co je tedy lepší? Každodenní zápach, nebo stříbrné věže? Každý, kdo stavěl nově v Třebětíně, musel počítat s tím, že staví v blízkosti velkého zemědělského areálu, a musel se nutně zamyslet nad tím, co to všechno obnáší.
Po sedmi letech bydlení v Třebětíně se považuji za místního občana a určitě bych ani já sám nebyl rád, kdyby něco, co poškozuje kulturu mého bydlení, vyrostlo v blízkosti mého domu.
Pevně věřím, že většina turistů, kteří navštíví naše okolí chápe, že zemědělství se všemi klady i zápory na venkov patří. Také chceme ukázat návštěvníkům města, že i Letovice mohou vidět něco nového a netradičního. Právě stavba schodů, které byly postaveny v rámci protipovodňových opatření na náměstí k řece Svitavě, k takovým věcem patří. I k této stavbě se každý občan města mohl vyjádřit. Za svou osobu si myslím, že by se finanční prostředky daly využít i jinak, než ke stavbě schodů, ale bylo to rozhodnutí rady města a zastupitelstva, které jsem povinen respektovat a dodržet.
Závěrem uvádím, že některé skutečnosti ve Tvém otevřeném dopise byly napsány bez znalosti důležitých údajů a souvislostí. Tím mám na mysli především podsouvání prodeje městského majetku, nezájem o životní prostředí v Třebětíně atd. Doufám, že se mi podařilo všechno Ti vysvětlit. Jsem ochoten kdykoliv a s kýmkoliv diskutovat o všech problémech v našem městě. Přeji Ti krásný jarní den a ujišťuji Tě, že mně jako starostovi města Letovice jde opravdu o lidi, co žijí v tomto krásném a zdravém městě. O všechny, ale především o ty, co se tvůrčím přístupem snaží zlepšit nejen tu „svoji zahrádku“, ale přispějí i svou troškou na zlepšení prostředí ve městě. A k těm Ty zcela určitě patříš!
                                                                                                                Vladimír Stejskal, starosta Letovice 
 

(vloženo se svolením pana starosty)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>


Statistiky

Online: 4
Celkem: 248804
Měsíc: 4836
Den: 293