Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze šetření ve věci kanalizace a splašků ve VKK ve Třebětíně

 

P r o t o k o l
z provedené kontroly
 
Kontrola je provedena na základě opakovaných připomínek k údajnému poškozování ŽP ze strany Ledeka a.s., IČ 25308785
Datum kontroly:    5.4.2012
Místo Kontroly:      Ledeko a.s., Pražská 76, 679 61 Letovice, areál Třebětín
Kontrolní orgán:     MěÚ Letovice, OVŽP, Elbl Luděk, referent ŽP
Za kontrolovanou společnost:   viz prezenční listina
 
Předmět kontroly:
Předmětem kontroly je stav kanalizace, jímek, kanalizačních nádrží a výpusti z dešťové kanalizace .  
Přímo v areálu byl zjištěn stávající stav:
Pod hnojištěm je vodotěsná hnojůvková jímka, ze které   odchází hnojůvka společně s odpadními vodami z mléčnice do kovových nadzemních nádrží. Kontrola nádrží je prováděna pravidelně se zápisem do provozního deníku. Z výusti dešťové kanalizace do vodního toku vytéká čirá voda. Ke znečištění hnojůvkou přímo z odpadní jímky nebo z mléčnice technicky nemůže dojít. K možnému znečištění vody v dešťové kanalizaci může  dojít dle vyjádření pracovníků a.s. Ledeko pouze splavením nečistot z areálu dešťovou vodou do kanalizace. V žádném případě nejde o vyplavení hnojiště, ale výhradně  oplach  nečistot ze zpevněných ploch. V případě znečištění a bílého zabarvení vody v dešťové kanalizaci může dojít pouze v případě, že při napojování hadice při přečerpávání mléka může dojít výjimečně k malému úniku, což by ale znamenalo tak malé množství, že nemůže dojít k zabarvení vytékající vody. Pracovníci a.s. Ledeko se spíše přiklánějí k možnosti, že výskyt bíle zabarvené vody z výusti lze přisuzovat  bílení stěn stáje, které se provádí pravidelně 2x do roka. Pak dojde opět ke splavení zbytků z ploch nebo z velkého postřikovače do dešťové kanalizace. V tom případě se jedná o silně zředěné vápenné mléko.
Možnost znečištění hnojůvkou, mlékem nebo výplachem ze silážních jam je i vzhledem k předloženému pasportu kanalizační sítě vyloučen.  
Byl rovněž předložen protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizačních nádrží kolem nového hnojiště z 18. – 20.8. 2011, kanalizační nádrž vyhovuje zkoušce vodotěsnosti.
Pracovníci a.s.Ledeko rovněž předložili protokoly z kontroly ČIŽP z 10.6.2009, která se zaměřila výhradně na vodoprávní stav. Byla kontrolována rovněž dešťová kanalizace areálu a její zaúštění do toku Třebětínka. Bylo konstatováno, že i  v deštivém  počasí v době kontroly vytékala voda zakalená voda o stejném zabarvení jako v toku, bez zápachu po statkových hnojivech.
Z důvodů čerpaných dotací z EU se v areálu  rovněž provádějí kontroly dle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 – CROSS-COMPLIANCE  z oblasti životního prostředí, podoblasti ochrany vod. Kontroly provádí ČIŽP, nebyly shledány závady.
Jak vyplývá z četnosti kontrol a jejich výsledků, není tedy možné, že by docházelo ke znečišťování vod. Dojde-li přesto ke znečištění vody v dešťové kanalizaci, která vyúsťuje do vodního toku Třebětínka, jedná se pouze o spláchnutí nečistot ze zpevněných ploch, ke kterému dochází ve všech podobných provozech, nejen zemědělských. Zodpovědní pracovníci byli přesto vyzváni k dodržování schváleného provozního řádu a zejména k pořádku na zpevněných plochách.
 
Zapsal: 11.4.2012
 
  
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2020 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 190570
Měsíc: 7068
Den: 141